TÜV UNDERSØKELSER

Technischer Überwachung-Verein’s statistikker for kjøretøy

Dette er en rapport som har sitt grunnlag i statistikk som innhentes gjennom kontroll av kjøretøyer som foretas i Tyskland. I likhet med de periodiske kjørekontrollene i Norge er det også der obligatorisk med kontroll fra bilen er 3 år gammel og deretter annet hvert år. TÜV er et tysk kontrollorgan som gjennomfører kontroller av kjøretøyer i størrelsesorden 8 millioner.

Rapportens forutsetning

En bilmodell som skal komme i undersøkelsen må ha vært testet minst 500 ganger. Kun de 10 beste og de 10 verste modellene blir tatt med. Det er ikke spesifisert noen bestemt motor- eller utstyrsutgave for bilmodellen. Rapportene publiseres i november, men blir oppgitt for kommende kalenderår. Årsmodellene er omtrentlig, det vil si at en 2003-modell i praksis kan være både en 2002- og en 2004-modell. Dette kan også gjøre det vanskeligere å søke dersom man er ute etter data fra en spesifikk utgave av en bilmodell som kun er produsert i en bestemt tidsperiode.

Rapportens begrensninger

Rangeringen er basert på hvor mange prosent av den aktuelle bilmodellen som har vesentlige mangler. Denne prosentandelen oppgis for hver periode av bilens alder, mens kjørelengden kun er med på de 4 siste periodene. Kjøretøy som har vesentligere lavere kjørelengde har en naturlig tendens til en lavere feilprosent, og dette er det ikke tatt hensyn til i rangeringen.

Fordeler med rapporten

At kun kjøretøyer testet mer enn 500 ganger er med, bør gi et relativt godt bilde av bilens kvalitet. Det er også en stor fordel at den aktuelle bilmodellen har data både fra feilprosent som relativt ny og til bilen har nådd 10 år og at man dermed kan sammenstille dette.

Rapportens anvendelse

TÜV er et av flere godkjenningsorgan for kjøretøyer som befinner seg i Tyskland. I forhold til norske forhold vil det nok være noen ulikheter. Man kan tenke seg at kjøretøyene fra undersøkelsene har mer kjøring på motorvei noe som gjerne tilfører en annen type slitasje på bilen. De er heller ikke utsatt for den samme vinterslitasjen som vi får på kjøretøyene i Norge.

Rapportens hovedtrekk

Utviklingen i rapportene for 2003-modeller og fram til 2013 følger trekk fra flere tilsvarende kvalitetsundersøkelser. Med unntak av premium merket Porsche er undersøkelsene fram til 2008 preget av mange japanske bilmerker på listen over de 10 med lavest andel av kontrollerte kjøretøy med alvorlige mangler. Tendensen er imidlertid at den positive forskjellen for merker som Toyota først med tyngde slår inn når bilen har passert 6 år. Undersøkelsene tar med kjøretøyer som er inntil 10-11 år gamle og her er forskjellen størst med fordel de japanske bilmerkene. Fra og med finanskrisen er det imidlertidig en tendens til at de tyske bilmerkene gjør det bedre i statistikkene .

TÜV rapport, TÜV feilundersøkelser
TÜV rapport, TÜV feilundersøkelser

TUV test for 2003-modeller

Leave a Reply

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com