FEIL / SLITASJE PÅ DRIVSTOFFPÅFYLLINGSRØR

Drivstoffrør for påfylling til tank

Rustdannelse oppstår på og i rundt drivstoffpåfyllingsrør til tank i Toyota Rav4 fra 2002. I noen tilfeller er det også moderat eller betydelig rustdannelse på drivstofftank. Tankpåfyllingsrør går fra luke i karosseriet til slanger som igjen gir forbindelse til drivstofftank. Det er montert et plastdeksel rundt deler av røret som beskyttelse. Når det gjelder påfyllingsrøret er det mistanke om at rustdannelse har ekstra lett for å komme i hjørnet under plastdekselet, som gjerne blir et oppsamlingssted for jord- og veirester. Det er mulig å gjøre reperasjoner med påfølgende behandling av rør og tank dersom det ikke har blitt hull eller drivstoff trenger gjennom. I de fleste tilfellene vil løsningen være å bytte ut røret. Noen fjerner også beskyttelsesplastdekselet og foretar rustforebyggende behandling av røret. Erstatningsdelen for påfyllingsrøret er enten den orignale fra Toyota eller ettermarkedsdel i plast. I forbindelse med en kundeopplisting av Toyota Rav4 kjente feil er dette punktet noe av det som nevnes mest hyppig. Dette kan medføre drivstofflekkasje i større eller mindre grad. I mindre grad kan det gå utover bilens drivstofføkonomi mens det i større grad er en reell brannfare.

TILBAKEKALLING

Det er ikke kjent at Toyota har foretatt noen som helst tilbakekalling angående Toyota Rav4 problemer av dette slaget. Slitte eller rustne drivstoffpåfyllingsrør er forøvrig ikke et ukjent fenomen
blant eldre kjøretøyer, men hyppigheten er likevel noe høyere enn gjennomsnittet hos mange av de andre bilprodusentene. Når det gjelder Toyota Rav 4 kjente feil er rust i drivstoffrør noe som deles med modeller som Avensis, Corolla og Prius. Rust på tank og rør er likevel i særlig grad noe av det som asossieres med Toyota Rav4 problemer.

FEILMELDING:

Lekkasje i drivstoffrør slår ikke ut på noen av varsellampene i dashbordet.

Drivstoffpåfyllingsrør på Toyota Rav 4 fra 2005 kan måtte byttes

Drivstoffrør for påfylling til tank fra modell 2005

Også i den nye Toyota Rav4 2005 er rust på drivstoffpåfyllingsrør det som oftest fremholdes når det gjelder Toyota Rav4 kjente feil. Her er påfyllingsrøret lenger og har en mer flatere uforming enn den skarpe vinkeluformingen i utgaven før. Plastedekselet som er montert originalt dekker hele røret, men likevel er dette fremdeles det mest hyppige ankepunket når det kommer til Toyota Rav4 problemer. Tank har også her i noen tilfeller fått moderat eller betydelig rustdannelse. I likhet med det som er beskrevet for utgaven over gjelder det samme med at plastdekselet bør tas av og røret enten repareres eller skiftes ut. Det originale erstatningsrøret kommer med antirustmasse mens den alternative ettermarkedsdelen er i plast.

TILBAKEKALLING

Det er ikke kjent at Toyota har foretatt noen som helst tilbakekalling angående Toyota Rav4 problemer av dette slaget.

FEILMELDING:

Lekkasje i drivstoffrør slår ikke ut på noen av varsellampene i dashbordet.

Leave a Reply

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com