FEIL PÅ ELEKTRISK HÅNDBREKKACTUATOR

Elektrisk parkeringsbrems med manuell igangsettingsfunksjon

Slitasje eller feil på den elektriske enheten som utøver kontroll over parkeringsbremsfunksjonen bak i modell Toyota Avensis 2007 T27 og fram til 2012. Enheten består av en boks som inneholder en mikroprosessorkontroller, en liten elektrisk motor og 2 korte håndbrekkvaiere som stikker ut av boksen og går inn på bremsecalipperne. Fuktighet og vann som trenger inn i enheten ved kablene eller generell slitasje mistenkes å være årsakene til at feilen oppstår. Slitasjen gir i første omgang en feilmelding på dashbordsdisplayet ved speedometer uttrykt ved “check parking brake system”. I noen tilfeller kan dette medføre at man ikke får brukt parkeringsbremsen mer enn 1 gang for hver gang man har startet bilens motor. Ved slukking av bilens motor vil systemet “restartes” slik at parkeringsbremsfunksjonen kan brukes igjen. Andre ganger kan varsellampen med feilmeldingen på dashbordsdisplayet komme på og bli værende uten at det går merkbart utover funksjonen for parkeringsbremsen.

Det er også viktig å bemerke at feilen ikke alltid skyldes actuatoren, men kan ha sin årsak i ufullstendig eller ujevn bremsevirking. Dette kan skje på tross av at også feilmeldingen ved diagnoseverktøyindikerer indikerer at feilen ligger i actuatoren. Eksempel på elementer som kan skape feilmeldingen i dashbordsdisplayet er ufestedede eller slitte elementer i bremsecalipperne som stempel, pin, glidebolter, festing av bremseklossene som dermed gjør at virkningen ikke er tilstrekkelig. Utskifting av actuatoren er tilstrekkelig dersom dette er kilden til feilen. Det har vist seg å bli problemer i tilfeller der man installerer en brukt actuator grunnet at bilens elektroniske system ikke godkjenner denne. Feilmeldingen i dashborddisplayet vil da heller ikke gå bort igjen.

TILBAKEKALLING

Toyota har hittil ikke foretatt tilbakekallinger grunnet dette problemet som også har rammet andre bilprodusenter som har gått over til elektriske parkeringsbremser.

FEILMELDING:

Feilmelding / varsellampe som da kan lyse i dashbordet er varselmeldingen “check parking brake system” og eventuelt lyset for at parkeringsbremsen er aktivert.

Varselet i displayet ved speedometer

Elektrisk parkeringsbrems med elektrisk igangsettingsfunksjon

varsellampe i dashbord som varsler om feil "check parking brake system"
Varselmeldingen i bilens dashborddisplay om “Check parking brake system” samt lyset som varsler at parkbremsen er på

Fra Toyota Avensis 2012 kom nå en tilsvarende elektrisk parkeringsbrems som den omtalte over, men nå med automatisk igangsetting når motorens kjøretøy blir slått av. Problemene som omtales ved den elektrisk parkeringsbrems med manuell igangsettingsfunksjon er også kjent i utgavene med elektrisk igangsetting enda dette er et nytt delenummer som benyttes. Men det hevdes at problemet forekommer mindre hyppig fordi igangsetting av parkeringsbremsfunksjonen ikke forekommer så ofte ettersom dette skjer automatisk når bilens motor stoppes. I tillegg kan det nevnes at parkeringsbremssystemet også er forbundet med andre systemer som innbefatter girfunksjon. Virkningsgrad av komponenter som EGR og clutch skal ha ført til dårligere funksjon på den elektriske håndbrekkactuatoren og det er derfor viktig å være oppmerksom å dette etter utskiftning av disse delene foruten om bremsene bak. Utskifting av actuatoren med en ny original del er tilstrekkelig dersom dette er kilden til feilen.

TILBAKEKALLING

Toyota har hittil ikke foretatt tilbakekallinger grunnet dette problemet som også har rammet andre bilprodusenter som har gått over til elektriske parkeringsbremser. Blant kunder som omtaler Toyota Avensis vanlige feil er dette punktet imidlertid en av de med mest hyppig forekomst fra og med Toyota Avensis 2007.

FEILMELDING:

Feilmelding / varsellampe som da kan lyse i dashbordet er varselmeldingen “check parking brake system” og eventuelt lyset for at parkeringsbremsen er aktivert. Samme som over.

Leave a Reply

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com