EU-testen årlig ?

Periodisk kjørekontroll har vært obligatorisk i Norge siden 1998. For vanlige personbiler har innkallingstiden vært annen hvert år for biler fra 4 år og oppover. Nå vurderer EU-parlamentet å korte den ned til å gjelde hvert år. Er dette et bra eller dårlig forslag ?

Flere land som England, Sverige, Finland, Nederland og Polen har allerede en ordning for årlig inspeksjon. I Spania har man annet hvert år for kjøretøyer fra 4-10 år og deretter årlig for personbiler over 10 år.

Når vurderer EU-kommisjonen med Tyskland i spissen å få i gjennom en øvre grense på 1 år mellom hver inspeksjon istedet for dagens 2 år. Dette vil i så fall også ramme Norge:

I England som altså allerede har dette årlig, har man tidligere vurdert å kutte ned intervallet til 2 år på grunn av unødvendige høye kostnader for bileierne. Argumentet som oftest bruker for årlig kontroll er at færre liv vil gå tapt i trafikkulykker.

Hva ville så konsekvensene bli dersom dette ble innført i Norge ? Mest sannynlig ville det medføre at Norge med sin overvekt av eldre kjøretøy vil måtte bruke mer tid og ressurser på bilhold. Dette vil igjen kunne påvirke bruktbilmarkedet. I dag brukes gjerne merknader om bilen nylig har vært på eu-kontroll eller ikke for alt det er verdt i bruktbilsalget. Dette argumentet vil nærmest falle bort dersom innføring med årlig EU-kontroll innføres.

Sannsynligvis vil det måtte utføres flere reperasjoner totalt da et system med godkjenning annet hvert år fører til at reperasjonene samles opp. Det er også et poeng at det på en eldre bil lett kan oppstå feil som må utbedres kort tid etter EU-godkjenning er foretatt. Etter alt å dømme fører en ordning med årlig EU-kontroll til flere reperasjoner totalt.

Hva synes du om forslaget ? Er det behov for å få bilen kontrollert oftere enn dagens ordning ?

Leave a Reply

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com